Hoe ontstaat migraine

Van migraine worden op dit moment verschillende oorzaken vermoed.

Migraine kan ontstaan door een soort ‘kortsluiting’ in de hersenen. Hierdoor vernauwen de bloedvaten zich en verwijden ze daarna sterk. Misselijkheid, braken en prikkelgevoeligheid worden veroorzaakt door stoffen die vrijkomen in de hersenen.

Migraine zou ook het gevolg kunnen zijn van storingen in de hersenchemicaliën, waaronder serotonine, dat belangrijk is voor de onderdrukking van pijn.

Een andere oorzaak kan zijn de receptoren voor pijn, geluid en licht afwijkend functioneren hierdoor kan er een ontstekingsreactie ontstaan ter hoogte van de hersenvliezen waardoor de migraine pijn wordt veroorzaakt.

Migraine blijkt in bepaalde families veel vaker voor te komen dan in andere families. Dit duidt mogelijk op genetische aanleg

Zoektermen

  • verschillende soorten migraine
  • oorzaken migraine
  • migraine soorten
  • hoe ontstaat migraine

Hemiplegische migraine

Familiaire Hemiplegische migraine is een zeer zeldzame vorm van migraine die meestal genetisch bepaald is.

Hemiplegische migraine heeft dezelfde symptomen als een migraine met aura aanval. Zo kan de aanval vooraf gaan door aura’s als problemen met praten, lichtflitsen, desoriëntatie etc.

De vorm van migraine begint al bij kinderen en kan gepaard gaan met tijdelijke verlammingen. Als de aanval erg heftig is kunnen de verlammingen langduren , ontstaat er koorts en soms een coma.

 

Zoektermen

  • migraine symptomen
  • symptomen migraine